Garantijos

UAB “VAIROMA” GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

UAB “Vairoma” (toliau tekste – “Vykdytojas”) taiko garantinį aptarnavimą atliktiems vairo sistemos mazgų (toliau tekste – “Mazgas”) restauravimo darbams:

  • Hidraulinėms vairo kolonėlėms – 24mėn;

  • Mechaninėms vairo kolonėlėms – 12mėn;

  • Hidrauliniams vairo stiprintuvo siurbliams – 12mėn;

Garantinis aptarnavimas netaikomas žemiau nurodytais atvejais:

  • Jei klientas UAB “Vairoma” pateikia remontui, išmuontuotą vairo sistemos mazgą, Vykdytojas esant mazgo gedimui, neįsipareigoja, padengti esamas ar būsimas išlaidas susijusias su Mazgo išmontavimu bei transportavimu. Taip pat, aukščiau nurodytu atveju Vykdytojas neįsipareigoja, atlikti garantinį aptarnavimą ar padengti esamas ar būsimas išlaidas nesusijusias su Vykdytojo atliktais Mazgo remonto darbais;
  • Jei Mazgo apsauginės gumos yra pažeistos ir/arba po gumomis yra patekę vandens ir/arba purvo;
  • Jei Mazgas ir/ar jo detalė yra mechaniškai pažeista ir/arba yra pastebimi Mazgo ardymo, kurį atliko ne Vykdytojas požymiai;
  • Jei klientas nėra pilnai atsiskaitęs su Vykdytoju už atliktus darbus.

Klientas pasirašytinai supažindintas su garantinio aptarnavimo sąlygomis patvirtina, kad supranta Mazgo apsauginių gumų priežiūros svarbą ir jam yra žinomos Mazgo eksploatacijos taisyklės.

APSAUGINIŲ GUMŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

Vairo kolonėlės tarnavimo laikas priklauso nuo apsauginių gumų būklės. Apsauginių gumų galai turi būti užtvirtinti, kad po jomis nepatektų vanduo ir purvas. Vienas galas tvirtinasi ant kolonėlės, kitas ant traukės. Apsauginės gumas reikia tikrintis profilaktiškai po važiuoklės remonto ir kas metus ar jos nepaskirdusios, neįplyšusios. Du profilaktinius tikrinimus po vairo kolonėlės pilno restauravimo (po 1 ir 2 metų) UAB “Vairoma” atlieka nemokamai. Po restauravimo įdėjus kolonėlę, automobiliui reikia atlikti ratų suvedimą. Suvedimo metu dažnai susukamos apsauginės gumos kaip parodyta paveikslėlyje nr.2. Taip palikta guma susukus vairą plyš. Plyšus gumai į cilindrą pateks vandens ir purvo.

nr1. Gerai uždėta guma

nr.2 Susukta guma

www.vairoma.lt

Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Call Now Button